Bestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.  Het draagt de naam: Katholieke Basisonderwijs Borgloon vzw. Haar zetel is gevestigd te : Nieuwland 12a, 3840 Borgloon. 

De school behoort tot de scholengemeenschap HeWeBo. Het administratief centrum is gelegen te Nieuwland 12a, 3840 Borgloon. Het groepeert de 4 vrije scholen van Borgloon, 1 uit Heers en 1 uit Wellen. 

Kathelijne
Van Der Haegen

secretaris

Marcel
Briers

lid

Lambert
Thys

Voorzitter

David
Bamps

Ondervoorzitter