© Copyright 2018-2023 'Het Appelmanneke' - All Rights Reserved
gemaakt door the connection i.s.m. olorin vzw

Alleen door kwaliteit na te streven, willen we de totale persoonsontwikkeling van je kind helpen ontplooien. We trachten de fundamentele basis te leggen en de gedragspatronen aan te leren, waardoor het kind een houvast heeft om een volwaardige plaats in onze maatschappij in te nemen. Deze brochure kan jou daarbij helpen