Oudercontact

Er worden 3 vormen van contact georganiseerd in de kleuterschool en in de lagere school en dit naargelang de behoeften:
 Klasvergaderingen
 Contactdagen
 Individuele contacten

De klasvergadering is een gelegenheid om van dichtbij kennis te maken met de leerkracht en de klas van uw kind. U krijgt een overzicht van de doelstellingen en de werkmethoden van dit schooljaar. Er worden wederzijdse afspraken gemaakt in verband met samenwerking tussen school en gezin.

Tijdens de (individuele) contactdagen worden alle ouders van een klas uitgenodigd tot een persoonlijk gesprek met de klastitularis over hun kind.
De contactdagen worden via Gimme meegedeeld.