Lichamelijke Opvoeding

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Iedere week krijgen de leerlingen van de lagere school en de kleuterschool bewegingsopvoeding, gegeven door een leermeester lichamelijke opvoeding.
Voor de turnlessen is het dragen van een turnuniform verplicht. Dit bestaat uit een T-shirt (met logo van de school), een korte broek en turnpantoffels. Bij het begin van het 1e leerjaar wordt dit uniform gratis aangeboden door de oudervereniging. Bij vervanging kan het in de school aangekocht worden.

Voor de bewegingsopvoeding van de kleuters is geen uniform verplicht. We vragen wel aangepaste kledij voor deze activiteit. Voor de kleuters van de 2e en 3e kleuterklas, zijn turnpantoffels wel vereist.

Naar aanleiding van het decreet basisonderwijs van 1999 moet er één klas in het lager onderwijs gratis zwemlessen krijgen gedurende 1 schooljaar. De leerlingen van het 1e leerjaar krijgen bij ons gratis zwemlessen. Deze worden gegeven door de gymleraar en bijkomend toezicht wordt verzekerd door de klastitularissen. Op het einde van het 6e leerjaar moeten deze leerlingen kunnen zwemmen om aan de eindtermen te voldoen.

Zwemmen behoort tot het lespakket bewegingsopvoeding, waaraan ieder kind zonder geldige afwijkingsreden, deelneemt. Leerlingen die om gezondheidsredenen niet mee mogen zwemmen, dienen een medisch attest voor te leggen aan de klastitularis. 

How to build a free site - Check this