Attest bij gebruik van medicatie

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met de juiste dosering en toedieningswijze. Dit attest kan opgevraagd worden op het secretariaat van de school of op via onderstaande link:
attest donwloaden