Taalinitiatie Frans

Omdat wij de kennis van het Frans, als 2e taal uiterst belangrijk vinden, wordt er in onze school reeds een taalinitiatie Frans aangeboden vanaf de 3e kleuterklas. We stellen materiaal ter beschikking om kinderen op vroege leeftijd op een prettige, speelse manier in contact te brengen met de Franse taal. Frans wordt gebruikt als middel om Pistache en zijn vriendjes te leren kennen en om heel wat leuke dingen te doen

Ook in het 1e, 2e, 3e en 4e leerjaar wordt er een taalinitiatie Frans aangeboden.