Rapport

Het rapport is een poging om een waardeoordeel uit te spreken over het leer- en leefgedrag van de kinderen en over de individuele prestaties in de onderscheiden leervakken. In de lagere school wordt drie keer per jaar een rapport meegegeven (Kerstmis, Pasen en op het einde van het schooljaar) dat door de ouders voor kennisname dient ondertekend te worden. Tijdens de contactdag is er gelegenheid om dit rapport met de leerkracht te bespreken. Enkel de leerlingen van het eerste leerjaar krijgen bij het Allerheiligenverlof al een eerste beoordeling. Individuele gesprekken met de titularis, de zorgco√∂rdinator over het leer- en leefgedrag en over de individuele prestaties van uw kind zijn mogelijk tijdens het schooljaar, na afspraak met de betrokken leerkracht