Opvang 

Het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang ‘t Strooppotje zorgt voor voor- en naschoolse en buitenschoolse opvang.

Een gemotiveerd team staat in voor de begeleiding en opvang van uw kinderen.

Verantwoordelijke: Lieve Martens (coördinator) – 012/ 67 37 00

Vooraf inschrijven is verplicht!

Elke schooldag:
– van 07.00 u tot 08.30 u
– na schooltijd tot 18.30 u 

Smisstraat 3 (vroegere buurthuis)
012/ 67 28 30
Tijdens de schoolvrije dagen en de vakantiedagen is de opvang enkel open in Borgloon.
(Sint-Rochuslaan 12A, 3840 Borgloon) 

Zoals vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1999
Voor-en naschools:
€ 0.80 per begonnen halfuur
Woensdagnamiddag:
€ 0.80 per begonnen halfuur
Schoolvrije- en vakantiedagen:
> 6u: € 11,20
tussen 3u en 6u: € 5,60
< 3u: € 3,50
Er is een vermindering van 25% op de totale ouderbijdragen wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gebruik maken van de opvang.
Voor gezinnen met een te grote financiële draaglast kan een sociaal tarief (50% of gratis) gehanteerd worden. Het organiserend bestuur bepaalt zelf, na een individueel onderzoek, wie recht heeft op deze vermindering.
Een drankje kost € 0,25 /€ 0,50.